Cíle

Cílem DDOT je zlepšení kvality života, tolerance zátěže a snížení morbidity, včetně snížení potřeby hospitalizací, a mortality. U chronické hypoxémie s hyperkapnií v důsledku alveolární hypoventilace při selhávání ventilační pumpy, např. u postižení hrudní stěny, je nutné na prvním místě nutné uvažovat o domácí NIPV, která je předmětem samostatného standardu.